Regine Sixt Children´s Aid Foundation

Hovedformålet med "Drying Little Tears", er verdensomspændende forbedring af levevilkår for børn. Fundamentet er derfor modelleret efter FNs konvention om barnets rettigheder.

Siden oprettelsen af "Drying Little Tears" for over ti år siden, har Sixt gennemført adskillige nødhjælpsprojekter med succes. Ved bl.a. at yde sundhedspleje, uddannelse og andre løsninger, er mange små tårer blevet tørret. Sammen med Sixt SE og dets højt engagerede medarbejdere i over hundrede lande har "Drying Little Tears" udviklet sig til en hjælpeorganisation, der gør det umulige muligt.

Du kan også støtte os til at tørre lidt tårer i hele verden.

REGINE SIXT CHILDREN´S AID FOUNDATION